Journals

 • World Journal on Educational Technology (WJET) 5(2) Special Issue of the Editor
 • Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, TOJQI (Devam ediyor)
 • Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Dergisi (Current)

 • TOJET (Turkish Online Journal of Educational Technology) (Current)

 • Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice) (Current)

 • Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, (Current)

 • Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi (Current)

 • İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi (Current)

 • Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi (Journal of Education)

 • MEB Eğitim Dergisi

 • Türk Eğitim Derneği, Eğitim Bilimleri Dergisi

 • Eğitim ve Bilim Dergisi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları

 • Eğitim Teknolojisi: Eğitim Öğretim ve Tedarik Dergisi

Research Projects

 • Marmara Üniversitesi BAPKO Eğitim Bilimleri Ön Değerlendirme Komisyonu (2011-2014)

 • Marmara Üniversitesi BAPKO Eğitim Bilimleri Ön Değerlendirme Komisyonu (2008-2010)

 • Marmara Üniversitesi Proje Değerlendirme Jürisi, İstanbul, 2003-2008

 • Karadeniz Teknik Üniversitesi Proje Değerlendirme Jürisi, 2003-2004

Sempozyum/Semposiums

 • 3rd World Conferance on Educational Technology Researches, November, 7-9, 2013 Antalya Turkey ( President- Kongre Başkanı)
 • 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 7-9 Kasım 2013, Marmara Üniversitesi, Kadıköy, İstanbul.
 • WCLTEL: 4th World Conferance on Learning, Teaching & Administration,  October, 27-29, 2013,  Barcelona, Spain,
 • 1st International Instructional Technologies  & Teacher Education Symposium, June, 26-28, 2013 Trabzon.
 • 5 th  International Congress of Educational Research: Peace, Memory and Educational Research, 6-9 June, 2013 Çanakkale
 • 7th ICITS International Computer and Instructional Technologies Symposium, 6-8 June 2013, Erzurum.
 • 4th World Conferance on Psychology, Counselling and Guidance, WCPCG- 2013, May 24-26, İstanbul Kültür University, Istanbul
 • 2nd World Conferance on Design, Arts & Education, May, 9-11, 2013,  Bucharest, Romania.
 • 2nd Cyprus International Conferance on Educational Research, February, 13-15, 2013,  Lefkosa , North Cyprus.
 • WCLTEL: 3nd World Conferance on Learning, Teaching & Administration,  October, 25-28, 2012,  Brusseis, Belgium,
 • 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-14 Eylül, 2012,Marmara University, İstanbul, Turkey.
 • IETC 2012, International Educational Technology Conferance, July, 11-13, 2012, National Central University, Taipei, Taiwan,
 • WCETR: 2nd World Conferance on Educational Technology. 27-30 June, 2012,  Near East University, Kyrenia, North Cyprus.
 • World Conferance on Design, Arts & Education, May, 1-3, 2012 Belek, Antalya, Turkey
 • IV International Congress of Educational Research, 4-7 May, 2012, Yıldız Teknik University, Istanbul, Turkey
 • WCERT, 2nd World Conference on Educational Technology Research, 12-14 April, 2012, Near East University, Kyrenie, North Cyprus
 • 7th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, 1-4 December, 2011, Bursa, Turkey

 • 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, September 22-24, 2011, Firat University, Elazığ

 • International Educational Technology Conference (IETC) 25-27 May, 2011, Istanbul University

 • III. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 4-7 Mayıs 2011, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

 • 3rd World Conference on Educational Sciences, Bahçeşehir University, Feb. 3-7, 2011, İstanbul, Turkey

 • Elektrik-Elektronik –Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO 2010, 2-5 Aralık 2010 Bursa.

 • Yazılım Kalitesi ve Yazılım Geliştirme Araçları Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi ve Hava Harp Okulu, Kasım, 2010, İstanbul.

 • World Conference on Learning, Teaching and Administration, 29-31 October, The American University Conference and Visitor Center, Cairo, Egypt

 • 4 th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Sep. 24-26, 2010 Konya, Turkey

 • The 8th International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications. Program Committee Additional Reviewers List, June 29, July 2, 2010, Orlanda, Florida, USA

 • The Second International Congress of Educational Research "Social Entrepreneurship Democratic Participation and Educational Research" 29 April – 2 May 2010 Antalya / Turkey

 • 9th International Educational Technology Conference, (IETC 2009) Hacettepe University, Ankara, Turkey

 • The 7th International Conference on Education and Information Systems:Technologies and Applications (EISTA'09), Thema: Engineering Education and Educational Technology, Program Committee Additional Reviewers List, July 10-July 13, 2009, Orlanda, Florida, USA.

 • Yazılım Kalitesi ve Yazılım Geliştirme Araçları Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi ve Hava Harp Okulu,9-10 Ekim, 2008, İstanbul.

 • The 6th International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications (EISTA'08), Thema: Cybernatics and Informatics, Editorial Board, June29- July 2, 2008, Orlanda, Florida, USA.

 • VIII. International Educational Technology Conference, Editorial Board, 6-9 May, 2008, Eskişehir, Turkey 

 • The 5th International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications (EISTA'07), Thema: Cybernatics and Informatics, Editorial Board, July 12- 15, 2007, Orlanda, Florida, USA.

 • I. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Bilim Kurulu, 16-18 Mayıs 2007, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale 

 • VII. International Educational Technology Conference, Editorial Board, 3-5 May, 2007, Famagusta, North Cyprus 

 • VI. International Educational Technology Conference, Editorial Board, 19-21 April, 2006, Famagusta, North Cyprus 

 • The 4th International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications (EISTA'06), Editorial Board, July 20- 23, 2006, Orlanda, Florida, USA. 

 • VI. International Educational Technology Conference, Editorial Board, 19-21 April, 2006, Famagusta, North Cyprus 

 • II. Istanbul Otizm Eğitimi, Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Etkinlikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, 13-14 Mayıs, 2006 

 • VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Düzenleme Kurulu, Marmara Üniversitesi 21-23 Eylül, 2005. 

 • VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Düzenleme Kurulu, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 9-11 Ekim 2004. 

 • II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bilim Kurulu , Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 26-28 Eylül, 2005, Istanbul. 

 • V. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı Bilim Kurulu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 21-23 Eylül 2005.

 • The 3rd International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications (EISTA'05), Editorial Board, July 21- 25, 2005, Orlanda, Florida, USA. 

 • IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı: Eğitim Teknolojileri ve Uzaktan Eğitim, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 24-26 Kasım 2004. 

 • The 2nd International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications (EISTA'04), Editorial Board, July 21- 25, 2004, Orlanda, Florida, USA. 

 • The First International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications (EISTA'03) (Socio Political Informatics and Cybernetics: PISTA ' 03), Editorial Board, July 31-August 2, 2003, Orlanda, Florida, USA. 

 • III. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı: Eğitim Teknolojileri ve Uzaktan Eğitim, Bilim Kurulu, Doğu Akdeniz Universitesi, Gazi Magosa, Kıbrıs, 28-30 Mayıs, 2003. 

 • Division of Training & Performance, the Annual Meeting of the Association for Educational Communications and Technology (AECT) National/International Convention, Editorial Board, Nov. 12-16, 2002., Dallas, Texas, USA. 

 • II. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı: Eğitim Teknolojileri ve Uzaktan Eğitim, Bilim Kurulu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya ,16-18 Ekim, 2002. 

 • Uluslar arası Katılımlı "2000'li Yıllarda 1.Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu" Bilim ve Düzenleme Kurulu, Marmara Üniversitesi, 29-31 Mayıs 2002. 

 • M.E.B. Bilim Fuarı Koordinatörlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçedeki tüm ilköğretim ve liselerin katıldığı Bilim Fuarı Etkinlikleri (Mart-Mayıs, 2003) 28-30 Mayıs 2002 Açılış ve sergi.

 • Division of Training & Performance, the Annual Meeting of the Association for Educational Communications and Technology (AECT) National/International Convention, Editorial Board, Nov. 6-10, 2001, Atlanta, GA, USA.
E- Posta: servet.bayram  yeditepe.edu.tr
Copyright © 2012  Tüm Hakları saklıdır.