Theses

 • Bayraktar, D. M. (2014). Farklı Dikkat Türlerine Göre Hazırlanmış Çoklu Ortamların Göz İzleme Yöntemiyle İncelenmesi, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

 • Akgün, S. (2010). Göz İzleme ve Geçmişe Dönük Sesli Düşünme Teknikleri ile İnternet Tabanlı Multimedya Eğitim Paketinin Kullanışlılığının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

 • Tonbuloğlu, İ. (2010). Göz İzleme ve Video Kaydı Yöntemleri ile İlköğretim Yedinci Sınıf Matematik Dersi Öğretim Yazılımlarının Kullanışlılığının Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

 • Avcı, B. (2010). Eğitsel Yazılımların Kullanışlılığının Göz İzleme ve Sesli Düşünme Metotlarıyla İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

 • Çelen, B. (2010). Sanal Alıştırma Ortamlarında Doğrulayıcı Geribildirim Kullanmanın Motivasyona, Akademik Başarıya ve Kalıcı Öğrenmeye Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

 • Esgin, E. (2010). Sanal Eğitsel Ajanlara Ait Özelliklerin Akademik Başarı, Teknik Kullanışlılık ve Duygusal Tutuma Olan Etkilerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

 • Demir, V. (2010). Cabri 3D Dinamik Geometri Yazılımının, Geometrik Düşünme ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

 • Kanbir, S. (2009). Matematik Öğretiminde Dil ve Kültüre Dayalı Problemlerin Matematik Kaygısına Etkisinin İncelenmesi,Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

 • Arslan, A. (2008). Web Destekli Öğretimin ve Öğretimsel Materyal Kullanımının Öğrencilerin Matematik Kaygısına, Tutumuna ve Başarısına Etkisi, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

 • Şakar, Ç. (2008). Otistik Öğrencilere Yönelik Eğitsel Yazılım Tasarlama, Geliştirme ve Değerlendirme Sürecinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

 • Erkoç, , M. F. (2008). Yapay Zeka Perspektifinde Eğitime Yönelik Uzman Sistem Modellemesi, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

 • Uslu, T. (2007). Internet Güvenliği ve Risk Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.

 • Yaprakdal, A. B. (2006). Öğretim Yönetim Sistemlerine ve Öğrenim İçerik Yönetim Sistemlerine Tasarım ve Geliştirme Modellerinin Uygulanması, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

 • Tuncalı, E. (2006). Fen Bilgisi Eğitiminde Kullanılan Öğretim Metodlarının Farklı Bilgi Düzeyindeki Öğrenci Başarısına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

 • Aslan, Ö. (2006). Lise Matematik Derslerinde Kullanılan Eğitsel Yazılım İçeriklerinin Öğrenme Başarısı Yönünden Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

 • Erdoğan, Y. (2005). Web Tabanlı Yükseköğretimde Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etki Eden Faktörler. Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi.

 • Engin, A. (2005). Matematik Programlarının Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI) Hataları Perspektifinde İncelenmesi, Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Kültür Üniversitesi.

 • Özgür, H. (2005). İlköğretim için Hazırlanmış olan BDE Yazılımlarında Kullanılan Geribildirim Türlerinin Akademik Başarıya Etkileri. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi.

 • Akalın, H. M. (2005). Sigortacılar için Web Tabanlı Eğitim Sistemi, Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Kültür Üniversitesi.

 • Şener- Çiftçi, Y. (2003). Tekstil ve Tekstil Eğitiminde Internet ve Web Teknolojilerinin Etkin Kullanımı, Teknoloji Eğitimi Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi.

 • Özüdoğru, S. (2003). Makine ve Makine Eğitiminde Internet ve Web Teknolojilerinin Etkin Kullanımı, Teknoloji Eğitimi Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi.

 • Arslan, A. (2002). Web Destekli Bilgisayar Öğretiminin Tasarım Kriterlerinin Değerlendirilmesi, Teknoloji Eğitimi Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi.

 • Gür, S. (2002). Matematik Yazılım Programlarının Öğretimsel İçeriğinin Değerlendirilmesi, Teknoloji Eğitimi Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi.

 • Başar, A. (2002). Fen Bilgisi Eğitiminde Materyal Kullanımı, Teknoloji Eğitimi Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi.

 • Erdoğan, Y. (2000). Bilgisayar Destekli Kavram Haritalarının Matematik Öğretiminde Kullanılması, Matematik Eğitimi Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi.
E- Posta: servet.bayram  yeditepe.edu.tr
Copyright © 2012  Tüm Hakları saklıdır.