Prof. Dr. Servet Bayram

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 1985 yılında Lisans derecesini aldı. Psikolog unvanı aldıktan sonra 1988-1992 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde Danışman - Eğitim Psikoloğu olarak çalıştı. 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Yüksek Lisans derecesini tamamladı. Daha sonra Doktora öğrenimi için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti.

“Öğrenme ve Öğretme Teknolojileri” konusunda çalıştı ve Pennsylvania Pittsburgh Üniversitesi'nden Doktora unvanı aldı. Elektronik Performans Destek ve Bilişim Sistemleri üzerine Bloomingtoon’da, Indiana Üniversitesi'nde Doktora Sonrası (Post-Doct) çalışmalarda bulundu. 1997-1998 yılları arasında İstanbul Hava Harp Okulu’nda Teğmen Psikolog - Öğretim Görevlisi olarak hizmet verdi.

Daha sonra Marmara Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaya başladı. 2000 yılında Doçent, 2006 yılında ise Profesör oldu. Marmara Üniversitesin'den ayrıldığı 2015 yılına kadar 15 yıl Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümün'de Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Bu sürede bölüme bağlı Yüksek Lisans ve Doktora programlarını da yürüttü. Bölümde kurmuş olduğu 'İnsan - Bilgisayar Etkileşimi Labaratuvarında" birçok akademik-bilimsel çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmaları sunmak üzere, yurtdışında birçok uluslararası konferansa çağrılıkonuşmacı-keynote speaker olarak davet edildi.

Değişik üniversitelerde lisans/lisansüstü seviyesinde birçok ders vermiştir. Uluslararası hakemli dergilerde ve sempozyumlarda görev almaktadır. Alanında yayınlamış olduğu akademik çalışmalara çok sayıda ulusal ve uluslar arası bilimsel atıf yapılmaktadır. 2015 yılndan itibaren Yeditepe Üniversitesi bünyesinde çalışmaya başladı. Burada Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölüm Başkanlığı'nı yürütmektedir.

Araştırma ilgi alanları: İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Eğitsel Yazılımlar, İnsan Kaynakları / Proje Yönetimi, Okul Başarısı ve Motivasyon, Öğrenme Psikolojisi, Dikkat, Algı, Sinirbilim (Neuroscience), Anlama ve Zeka, Psikolojik Testler.

Aldığı Ödüller ve Onurlar

 • İstanbul Üniversitesi, Psikoloji Lisansı Onur Derecesi, Mayıs 1985
 • T.C. Yüksek Öğretim Kurumu, A.B.D. Öğrenim Devlet Bursu, Ağustos - 1992 - 1996
 • Kappa Delta Pi Education Honor Society, Omicron Phi Chapter, Mart - 1993
 • Pittsburgh Üniversitesi, Commondable Doktora Yeterlilik Sınavı, Nisan - 1994
 • Indiana University Post Doctoral Fellow, Ocak - Ağustos - 1996
 • T.C., H.K.K., Hava Harp Okulu Komutanlığı, Takdir Belgesi, Haziran - 1997
 • T.C., H.K.K., Hava Harp Okulu Komutanlığı, Takdir Belgesi, Kasım - 1997
 • T.C., H.K.K., Hava Harp Okulu Komutanlığı, Takdir Belgesi, Ocak - 1998
 • T.C., D.K.K., Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, Teşekkür Belgesi, Mart - 2003
 • Marmara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma ve Projeleri Komisyonu, Bilimsel Yayın Ödülü, Haziran - 2006
 • Marmara Üniversitesi, 130. Yıl Başarı Ödülleri - Bilim Ödülü, Ekim - 2013
E- Posta: servet.bayram  yeditepe.edu.tr
Copyright © 2012  Tüm Hakları saklıdır.