Proje

 • Bayram, S. ; Bayraktar, D. M. (2013 - 2014). Farklı Dikkat Türlerine Göre Tasarlanmış Çoklu Ortamların Geri Geliştirme Performanslarına Etkisinin Bilişsel Özelliklere Göre Göz İzleme Yöntemi ile İncelenmesi, Doktora Projesi, BABKO (Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

 • Bayram, S. ; Erdoğan, Y.; Esgin, E. ve Yaprakdal A. B. (2009 - 2013). Marmara Üniversitesi İnsan Bilgisayar Etkileşimi Laboratuarı Sisteminin Altyapı Kurulumu, BABKO (Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

 • Ekip Çalışması (2007 - 2008). Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Dünya Bankası Destekli Temel Eğitim Projesi,Bilgi ve İletişim Teknolojileri Entegrasyonu Temel Araştırması, Bigitek Eğitim Danışmanlık ve Taahhüt A.Ş., Ankara, 2007

 • Ekip Çalışması (2007 - 2008). Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Dünya Bankası Destekli Temel Eğitim Projesi,Eğitim Materyallerinin Öğrenme Sonuçlarına Etkilerinin Değerlendirilmesi Temel Araştırması, Bigitek Eğitim Danışmanlık ve Taahhüt A.Ş., Ankara, 2007

 • Özdener, N.; Bayram, S.; Satar, M. (2006 - 2007). Eşzamanlı Bilgisayar Tabanlı İletişim Teknolojileri: Yabancı Dil Sözel Becerilerinin Geliştirilmesi Açısından Bir Karşılaştırma. Marmara Üniversitesi BAPKO (Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu).

 • Sevgener, S.; Ercan, S.; Uzunçarşılı, Ü.; ve Bayram, S. (1998 - 1999). Mesleki- Teknik Eğitimin Ülke Modelleri Işığında Değerlendirilmesi ve Türkiye için Model Önerisi, İstanbul Ticaret Odası, Kadıköy, İstanbul.

Uygulamalı Çalışmalar

Avrupa Topluluğu Çağrılı Program Katılımcısı

 • Promoting International Networks in the Academic Field, Working for Europe Through Cultural & Antropological Research & Education (WE CARE), Democritus University of Thrace, International Democritus Foundation, Alexandropolis, Greece, Workshop: 2-5 June 2003

 • Promoting International Networks in the Academic Field, Working for Europe Through Cultural & Antropological Research & Education (WE CARE), Democritus University of Thrace, International Democritus Foundation, Alexandropolis- Xanthi, Greece; Training Course :19-31 July 2003

Avrupa Konseyi Uzman Gözlemci

 • Güney Doğu Avrupa Eğitim Bakanları 3. Gayri Resmi Konferansı, Öğretim Mesleğinin, Gelişimin İtici Güçü Olarak  Kuvvetlendirilmesi, 24-25 Nisan 2004, İstanbul

TUBİTAK Destekli Proje Danışmanlıkları

 • TIDEP Projesi, Kavrakoğlu Danışmanlık, 2004-2005
 • Mobil Öğrenme Projesi, TURKCELL, 2008-2009
E- Posta: servet.bayram  yeditepe.edu.tr
Copyright © 2012  Tüm Hakları saklıdır.