BAŞARI TESTLERİ

 • Akademik Benlik Tasarımı Ölçeği
 • Başarı Beklenti Ölçeği
 • Başarısızlık Nedenleri Envanteri
 • Boş Zamanları Değerlendirme Envanteri
 • Çalışma Alışkanlıkları Envanteri
 • Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği
 • Piers Harris Benlik Algısı Ölçeği
 • Sınav Kaygısı Envanteri Ölçeği
 • Okul Tutum Ölçeği
 • Çoklu Zeka Envanteri
 • Öğrenme Güçlüğü Belirti Tarama Envanteri
 • Yaratıcı Düşünce Envanteri