E-BAĞIMLILIK

Bağımlı mısınız?

Test etmek ister misiniz?

“Ölçümler genel bilgi amaçlıdır. teşhis ve tedaviye yönelik klinik ölçüm değildir.”

Genel anlamı ile bağımlılık bir nesneye, kişiye, ya da bir varlığa duyulan önlenemez istek; veya bir başka iradenin güdümü altına girme durumu olarak tanımlanabilir. Bağımlılık iki türde kategorize edilmektedir. Birinci tür bağımlılık ve ikinci tür bağımlılık.

1. Tür Bağımlılık

Uyuşturucu bağımlılığı, alkol bağımlılığı, sigara bağımlılığı gibi maddelere bağlı olma durumudur. Madde bağımlılığı, ilaç niteliğine sahip bir maddenin beyni etkilemesinden kaynaklanan, maddenin keyif verici etkilerini duyumsamak veya yokluğundan kaynaklanan huzursuzluktan sakınmak için, devamlı veya periyodik olarak madde alma arzusu ve bazı davranış bozukluklarıyla karakterize bir beyin hastalığı olarak tanımlanabilir.

2. Tür Bağımlılık

Mobil cihaz, tablet, bilgisayar ve sosyal medya gibi ortamlara bağlı olma durumudur. Bireyin yaşantısı içinde, hayatının merkezine aldığı bu unsurlardan vazgeçememesi ve bu unsurlardan haricinde herhangi bir günlük değişkene odaklanamaması durumudur. Toplum içerisinde %93’lere varan akıllı telefon kullanımı, 2014 yılı içinde yapılan araştırmalar sonucunda, toplumun %48’inin sürekli olarak akıllı telefonlarını kontrol etme ihtiyacı duymaktadır.

Örnek Olay

Engin 17 yaşında ve lise 3. sınıf öğrencisi…Okula gitmek istemiyor ve oynadığı online oyun için sürekli okuldan kaçıp internet kafelere gidiyor. Ailesi ile girdiği tartışmalar yüzünden sık sık evden kaçma girişiminde bulunuyor. Günde ortalama 8-10 saat online oyun oynadığı için katıldığı sosyal faaliyetleri bırakmış durumda. Çok iyi durumda olan okul başarısı ise hızla düşmekte.Diğer örnek olaylar için tıklayınız…

Çözüm Önerileri

Teknoloji Bağımlılığı
TV – Medya Bağımlılığı
İnternet Bağımlılığı
Mobil Bağımlılık
Oyun Bağımlılığı