İdari Görevler

 • İstanbul Medipol Üniversitesi (2021 – Devam)
  • Dekan

Eğitim Fakültesi (2021 – Devam)

  • Bölüm Başkanı

Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

 • Yeditepe Üniversitesi (2015- 2021) 
  • Enstitü Müdürlüğü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü (2016-2021)

  •  Rektör Yardımcısı, (2015-2016)
  •  Senato Üyesi (2015- 2021)
  • Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü (2016-2021) 

  • Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Eğitim Fakültesi (2016- 2021)

  • Fakülte Kurulu Üyesi

Eğitim Fakültesi (2015- 2021)

  • Eğitim Bilimleri Enstitü Kurulu Üyesi/ Anabilim Dalı Başkanlığı

Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi  (2015-2021)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi (2016-2021)

Eğitim Ekonomisi ve Planlama (2016-2021)

  •  Ana Bilim Dalı / Bölüm Başkanı

Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, (2015- 2021)

 • Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (2011-2015)

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Doçentlik Değerlendirme Jurisi Alt Komisyon Üyesi

 • Marmara Üniversitesi (1999- 2015)
  • Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi- Profesör Temsilcisi

Atatürk Eğitim Fakültesi, 2009-2012

  •  Bölüm Erasmus Koordinatörü

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, 2009-2014

  •  Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi- Doçent Temsilcisi

Atatürk Eğitim Fakültesi, 2003-2006

  •  Enstitü Kurulu Üyesi ve Program Koordinatörü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2002-2015

  • Fakülte Kurulu Üyesi

Atatürk Eğitim Fakültesi, 2001-2015

  • Ana Bilim Dalı/ Bölüm Başkanı

Atatürk Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğit. 2001-2015 

  • Bölüm Başkan Yardımcısı

Atatürk Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, 2000–2001

 • İstanbul Kültür Üniversitesi
  • Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi- Doçent Temsilcisi (40a maddesine göre) İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, 2004-2006