Proje ve Uygulamalar

Projeler 

 1. Bayram, S. & Bayraktar, D. M. (2013-2014). Farklı Dikkat Türlerine Göre Hazırlanmış Çoklu Ortamların Göz İzleme Yöntemiyle İncelenmesi, BABKO (Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 2. Bayram, S. ; Erdoğan, Y.; Esgin, E. ve Yaprakdal A. B. (2009-2014). Marmara Üniversitesi İnsan Bilgisayar Etkileşimi Laboratuarı Sisteminin Altyapı Kurulumu, BABKO (Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 3. Ekip Çalışması (2007). Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Dünya Bankası Destekli Temel Eğitim Projesi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Entegrasyonu Temel Araştırması, Bigitek Eğitim Danışmanlık ve Taahhüt A.Ş., Ankara, 2007
 4. Ekip Çalışması (2007). Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Dünya Bankası Destekli Temel Eğitim Projesi, Eğitim Materyallerinin Öğrenme Sonuçlarına Etkilerinin Değerlendirilmesi Temel Araştırması, Bigitek Eğitim Danışmanlık ve Taahhüt A.Ş., Ankara, 2007
 5. Özdener, N.; Bayram, S.; Satar, M. (2006-2007). Eşzamanlı Bilgisayar Tabanlı İletişim Teknolojileri: Yabancı Dil Sözel Becerilerinin Geliştirilmesi Açısından Bir Karşılaştırma. Marmara Üniversitesi BAPKO (Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu).
 6. Sevgener, S.; Ercan, S.; Uzunçarşılı, Ü.; ve Bayram, S. (1998). Mesleki- Teknik Eğitimin Ülke Modelleri Işığında Değerlendirilmesi ve Türkiye için Model Önerisi, İstanbul Ticaret Odası, Kadıköy, İstanbul. 

Uygulamalı Çalışmalar

  1. Yeditepe Üniversitesi Etik Kurulu Komisyon Üyesi  (Kasım 2016- Devam)
  2. Yeditepe Üniversitesi Kalite Kurulu Komisyon Üyesi   (Aralık 2015- Devam)
   • Proje Geliştirme Çalışması, Prof. Dr. Vladan Devedzic, Hırvatistan, YUTTO Project cooperation, 24 Mayıs 2019
   • Beijion Union University, Republic of Chine, Visit Yeditepe University delegation, 25 June, 2019,
   • Yüksek Öğretimde Yenilikçi Teknolojiler ve Dijital Dönüşümler” Kazakistan Heyeti, 25-26 Haziran, 2019 
  3. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 
   • e-Twinning Çalıştayı ve Fatih Projesi Değerlendirmesi, 22-24 Aralık 2010,  Antalya
  4. H.K.K. Hava Harp Okulu Bilim Şenliği Proje Sunumları (Mayıs, 2007), İstanbul
   • Pilotaj ve Harekat Eğitimlerinin Geliştirilmesine Yönelik Akıllı Sistemlerin Altyapısının Tanıtılması (Proje Danışmanı)
  5. Avrupa Topluluğu Çağrılı Program Katılımcısı
   • Promoting International Networks in the Academic Field, Working for Europe Through Cultural &  Antropological Research & Education (WE CARE), Democritus University of Thrace, International Democritus   Foundation, Alexandropolis, Greece, Workshop: 2-5 June 2003
   • Promoting International Networks in the Academic Field, Working for Europe Through Cultural & Antropological Research & Education (WE CARE), Democritus University of Thrace,  International  Democritus  Foundation, Alexandropolis- Xanthi, Greece; Training Course :19-31   July 2003.
  6. Avrupa Konseyi Uzman Gözlemci
   • Güney Doğu Avrupa Eğitim Bakanları 3. Gayri Resmi Konferansı, Öğretim Mesleğinin, Gelişimin İtici Gücü Olarak Kuvvetlendirilmesi, 24-25 Nisan 2004, İstanbul.

 

TUBİTAK Destekli Proje Danışmanlıkları

   • TIDEP Projesi, Kavrakoğlu Danışmanlık, 2004-2005
   • Mobil Öğrenme Projesi, TURKCELL, 2008-2009

 

TUBİTAK Destekli Proje Değerlendirme Danışma Kurulu Üyesi (2016- Devam)

   • Sosyal Bilimler
   • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
   • Sosyoloji

TUBİTAK Destekli Proje Değerlendirme/ Moderatör/Panelist Görevleri (2015-Devam ediyor)

   • Elektrik-Elektronik/ Bilgisayar
   • Eğitim-Özel Öğretim/ Sosyal Bilimler
   • Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı – E- 5000(2017- 2 proje)