Eğitimde Psikopatolojik Sorunlara Yaklaşımlar kitabımız yayınlandı.

Halen, Uluslararası hakemli dergilerde ve sempozyumlarda görev almaktadır. Alanında yayınlamış olduğu akademik çalışmalara çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel atıf yapılmaktadır. En son yayınlanan kitap çalışmasının adı “Eğitimde Psikopatolojik Sorunlara Yaklaşımlar” olup bu eser eğitim ve psikopatolojiyi birlikte ele alan, alandaki ilk çalışmadır.  Uluslararası yayın statüsünde Türkiye Klinikleri Yayınevi tarafından Kasım 2023’de yayınlanmıştır.

Detaylı incelemek için tıklayınız.

Leave a Reply