Verdiği Dersler

Son Yıl Yeditepe Üniversitesinde verdiği dersler

 • CET 472-Design Develop Educational Software
 • CET 325-Princip. of Distance Education
 • CET/CEIT 205-Instructional Design
 • PCG 518- Farklı Popülasyonlarda Psikolojik Danışmanlık
 • PCG 451-Psychological Testing & Application
 • CET 414- Project Development in Computer Education
 • EEP 515. Yenilikçi Öğretim Yaklaşımları
 • PCG 508- Seminar In Counseling
 • EDGN 511. Research Seminar & Publication
 • BTSM 538 – Instructional Design / Öğretim Tasarımı
 • CET 214- Computer Assist. Instruction 

Geçmiş Dönemlerde Verdiği Lisans/Lisansüstü Dersler, Kurumlar ve Süreleri

2015-2020 Arası

Yeditepe Üniversitesi (2015-2020) Lisans Dersleri:

 • Found. Computer Assis. Instruction
 • Instructional Design
 • Design and Development of Educational Software
 • Principles of Distance Education
 • Principles of Guidance & Counseling
 • Psychological Tests and Non-Test Technics
 • Ethics and Security in Informatics

Yeditepe Üniversitesi (2015-2020) Yüksek Lisans Dersleri:

 • Human-Computer Interaction & Digital Media
 • Research Seminar &Publication (Y.L)
 • Final Project, Distance Education
 • Eğitim Psikolojisi (Formasyon)
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri (Formasyon)
 • Techniques & Principles of Guidance Counseling
 • Yenilikçi Öğretim Yaklaşımları
 • Contemporary Counseling Theories
 • Farklı Popülasyonlarda Psikolojik Danışmanlık 

2010-2015 arası

 • Web Tabanlı Uzaktan Eğitim ve İnternet Teknolojileri, İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojilerinde Literatür Çalışmaları, Eğitimde Akıllı Programlama Uygulamaları,  Bilgisayar Destekli Öğretim, Web Tasarımı, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Kullanıcı Arayüz Tasarımı, Eğitsel Yazılım Geliştirme ve Değerlendirme, Bilişsel Süreçler ve Öğrenme,  Öğretim Tasarımı,  Proje Geliştirme ve Yönetimi; Uzaktan Eğitim, Görsel Okuryazarlık ve Yaratıcılık, Eğitim Psikolojisi  (Marmara Üniversitesi), 2010-2015 (6 yıl)
 • Distance Education, Eğitimde Materyal Tasarımı, Fundamentals of Educational Technologies, Öğrenme ve Öğretme Kuramları Bahçeşehir Üniversitesi (2012-2015). (3 yıl)
 • Etkileşimli Materyal Tasarımı; Uzaktan Eğitimde Teknolojiler; Web Tabanlı Öğretim Sistemleri; Öğretim Sistem Tasarımı; İnsan Bilgisayar Etkileşimi; Advanced Human Computer Interaction; Psikolojik Test Ölçme ve Geliştirme, Near East University, Cyprus, 2012-2014. (3 yıl)
 • Computer Asisted Instruction, Effectiveness of Educational Material Design,Information Technologies & Instruction, (Eastern Meditarian University, Cyprus), 2013-2014. (1 yıl)
 • Human-Computer Interaction, (2013-2014), (Kadir Has Üniversitesi) (1 yıl)
 • Computer Based Instruction; Instructional Material Development & Usage; Görsel Okuryazarlık ve Yaratıcılık; Öğretim Tasarımı; Yazılım Mühendisliği; Software Engineering (2010-2012); Human-Computer Interaction, (2013-2014), (Maltepe Üniversitesi) (2 yıl)
 • E-commerce/ E-Bussiness (2010-2012); Management of Information Systems (2010-2011), Introduction to Computer Engineering (2010-2011); Internet and Intranets ((2010-2011); Human-Computer Interaction  (2010-2011), (İstanbul Kültür Üniversitesi),  (2 yıl)
 • Sanal Öğretim Modelleri, İleri Yazılım Mühendisliği, Öğretim Yönetim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, 2010-2011 (İstanbul Aydın Üniversitesi), (1 yıl)

2010 ve Öncesi

 • Gelişim Psikolojisi, Gelişim ve Öğrenme, Psikolojiye Giriş,  Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi,  Öğretimde Planlama ve Değerlendirme,  Eğitim Yönetimi, Eğitim Bilimine Giriş,  Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı,  Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme,  Eğitsel Yazılımların Seçimi ve Değerlendirilmesi,  Uzaktan Eğitim, Görsel Okuryazarlık ve Yaratıcılık, Eğitim Psikolojisi  (Marmara Üniversitesi), 1999-2010, (10 yıl)
 • Internet and Intranets ((2006-2011); Human-Computer Interaction (2000-2011), (İstanbul Eğitim Psikolojisi, (2008-2009); Machine Learning, Artificial Intelligence, Knowledge Based Expert Systems, (2007-2009); Management of Information Systems (2005-2010), Introduction to Computer Engineering (2008-2010); (İstanbul Kültür Üniversitesi),  (11 yıl)
 • Planning and Evaluation in Education, Computer-Based Instruction,  Instructional Design (Bahçeşehir Üniversitesi),  2004-2009,  (5 yıl)
 • Yönetim Bilişim Sistemleri, Teknoloji-İnsan Etkileşimi, Sanal Öğretim Modelleri, Web Ortamında Materyal Geliştirme, İleri Yazılım Mühendisliği, Öğretim Yönetim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği (İstanbul Aydın Üniversitesi), 2009-2010, ( 2 yıl)