Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans Tezleri

 1. Yalman, M. E. (2019). Classification of Avian Radar Data by Machine Learning and Developing an Educational Application, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 2. Güvenen, E. (2019). The Effectiveness of Communication Skills on Education, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 3. Akçay, I. (2018). Analyzing The Effects of Group Psychological Counseling Program According to Results of Projectıve Assessment Tests Applied to 8-10 Years Old Children, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 4. Akgün, S. (2010). Göz İzleme ve Geçmişe Dönük Sesli Düşünme Teknikleri ile İnternet Tabanlı Multimedya Eğitim Paketinin Kullanışlılığının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 5. Tonbuloğlu, İ. (2010). Göz İzleme ve Video Kaydı Yöntemleri ile İlköğretim Yedinci Sınıf Matematik Dersi Öğretim Yazılımlarının Kullanışlılığının Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 6. Avcı, B. (2010). Eğitsel Yazılımların Kullanışlılığının Göz İzleme ve Sesli Düşünme Metotlarıyla İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 7. Çelen, B. (2010). Sanal Alıştırma Ortamlarında Doğrulayıcı Geribildirim Kullanmanın Motivasyona, Akademik Başarıya ve Kalıcı Öğrenmeye Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 8. Esgin, E. (2010). Sanal Eğitsel Ajanlara Ait Özelliklerin Akademik Başarı, Teknik Kullanışlılık ve Duygusal Tutuma Olan Etkilerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 9. Demir, V. (2010). Cabri 3D Dinamik Geometri Yazılımının, Geometrik Düşünme ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 10. Kanbir, S. (2009). Matematik Öğretiminde Dil ve Kültüre Dayalı Problemlerin Matematik Kaygısına Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 11. Şakar,  Ç. (2008). Otistik Öğrencilere Yönelik Eğitsel Yazılım Tasarlama, Geliştirme ve Değerlendirme Sürecinin İncelenmesi,  Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 12. Erkoç, , M. F. (2008). Yapay Zeka Perspektifinde Eğitime Yönelik Uzman Sistem Modellemesi, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 13. Uslu, T. (2007). Internet Güvenliği ve Risk Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi,  Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.
 14. Yaprakdal, A. B. (2006). Öğrenim Yönetim Sistemlerine ve Öğrenim İçerik Yönetim Sistemlerine Tasarım ve Geliştirme Modellerinin Uygulanması, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 15. Tuncalı, E. (2006). Fen Bilgisi Eğitiminde Kullanılan Öğretim Metodlarının Farklı Bilgi Düzeyindeki Öğrenci Başarısına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 16. Aslan, Ö. (2006). Lise Matematik Derslerinde Kullanılan Eğitsel Yazılım İçeriklerinin Öğrenme Başarısı Yönünden Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 17. Engin, A. (2005). Matematik Programlarının Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI) Hataları Perspektifinde İncelenmesi, Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.
 18. Özgür, H. (2005). İlköğretim için Hazırlanmış olan BDE Yazılımlarında Kullanılan Geribildirim Türlerinin Akademik Başarıya Etkileri. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi.
 19. Akalın, H. M. (2005). Sigortacılar için Web Tabanlı Eğitim Sistemi, Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Kültür Üniversitesi.
 20. Şener- Çiftçi, Y. (2003). Tekstil ve Tekstil Eğitiminde Internet ve Web Teknolojilerinin Etkin Kullanımı, Teknoloji Eğitimi Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi.
 21. Özüdoğru, S. (2003). Makine ve Makine Eğitiminde Internet ve Web Teknolojilerinin Etkin Kullanımı, Teknoloji Eğitimi Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi.
 22. Arslan, A. (2002). Web Destekli Bilgisayar Öğretiminin Tasarım Kriterlerinin Değerlendirilmesi, Teknoloji Eğitimi Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi.
 23. Gür, S. (2002). Matematik Yazılım Programlarının Öğretimsel İçeriğinin Değerlendirilmesi, Teknoloji Eğitimi Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi.
 24. Başar, A. (2002). Fen Bilgisi Eğitiminde Materyal Kullanımı, Teknoloji Eğitimi Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi.
 25. Erdoğan, Y. (2000). Bilgisayar Destekli Kavram Haritalarının Matematik Öğretiminde Kullanılması, Matematik Eğitimi Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi.

Doktora Tezleri

 1. Bayraktar, D. M. (2014). Farklı Dikkat Türlerine Göre Hazırlanmış Çoklu Ortamların Göz İzleme Yöntemiyle İncelenmesi, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 2. Arslan, A. (2008). Web Destekli Öğretimin ve Öğretimsel Materyal Kullanımının Öğrencilerin Matematik Kaygısına, Tutumuna ve Başarısına Etkisi, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 3. Erdoğan, Y. (2005). Web Tabanlı Yükseköğretimde Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etki Eden Faktörler. Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi