Jüri Üyelikleri

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler/ Bilimsel Jüri ve Kurul Üyelikleri

 • Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları
  • The International Visual Literacy Association (IVLA)
  • Türkiye Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
  • The Association for Educational Communications and Technology (AECT)
  • American Education Research Association (AERA)
  • International Society for Performance Improvement (ISPI)
 • Yürütülmüş Olan Hakemlik- Dergi Bilim Jüriliği- Editör Kurulu
  • World Journal of Educational Technology: Current Issues (WJET), Executive Editor, 2018- Devam
  • International Journal of Learning & Teaching, IJLT,  2018 – Devam.
  • TOJET (Turkish Online Journal of Educational Technology), Guest Editor, 15 (4), 2016
  • TOJET (Turkish Online Journal of Educational Technology), 2006 – Devam
  • Educational Technology Theory and Practice, 2016, 2017
  • The Online Journal of Distance Education & e-Learning, 2016-2019
  • World Journal on Educational Technology (WJET) 5(2) Özel Sayı Editörü
  • Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, TOJQI
  • Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice)
  • Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi
  • İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Journal of Education)
  • MEB Eğitim Dergisi
  • Türk Eğitim Derneği, Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Eğitim ve Bilim Dergisi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları
  • Eğitim Teknolojisi: Eğitim Öğretim ve Tedarik Dergisi
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu ve Değerlendirme Jurisi
  • TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2018 – Devam
  • TÜBİTAK, 5000 Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı, 5000 Akademik E-Kitap,  2017 – Devam
  • İstanbul Aydın Üniversitesi Proje Değerlendirme Jurisi, İstanbul (2015-2016)
  • Marmara Üniversitesi BAPKO Eğitim Bilimleri Ön Değerlendirme Komisyonu (2011-2014)
  • Marmara Üniversitesi BAPKO Eğitim Bilimleri Ön Değerlendirme Komisyonu (2008-2010)
  • Marmara Üniversitesi Proje Değerlendirme Jürisi, İstanbul, 2003-2009
  • Karadeniz Teknik Üniversitesi Proje Değerlendirme Jürisi, 2003-2004
  • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Proje Değerlendirme Jürisi, 2009-2010 
 • Sempozyum/Kongre Bilim – Düzenleme-Danışma Kurulu/ Bilimsel Hakemlik
  • World Conferance on Educational Technology, TAEG- 2019, 26-28 April, 2019, Lara- Antalya
  • The International Virtual Symposium of Innovations in Education and Social Sciences, IVSESS-2019, 3-5 April, 2019, Ankara
  • 12th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 2-4 May, 2018, Ege University, Özdere-İzmir.
  • 13. Uluslaraarası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2-4 Mayıs, 2019, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi,
  • 11th World Conferance on Educational Sciences (WCES-2019). 07-10 February 2019, Milano, İtaly
  • 12. İstanbul Bilişim Kongresi, Verinin Paraya Dönüşümü, Ticarette Dijital Çağ, Kadir Has Üniversitesi, 6 Aralık 2018,
  • The 2nd International Conference on Distance Learnıng and Innovative Educational Technologies – DILET2018, December 12-13, 2018, Kızılcahaman Ankara/Turkey.
  • Milli Eğitim Bakanlığı, Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2018, Kasım 2-3, Ankara, Türkiye
  • 4th International Congress on Education, Distance Education and Education Technology-ICDET, 23-24 November, 2018, Antalya, Turkey
  • ITTES 2018, &. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 12-14 Eylül, 2018, Trakya Üniversitesi, Edirne
  • Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Trakya Üniversitesi, 6-8 Eylül, 2018, Edirne.
  • Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik Eğitiminde Mükemmellik Arayışı, 27-30 Nisan 2018, Nevşehir.
  • 27th International Conference on Educational Sciences, ICES-UEBK 2018, 18-22 April, 2018, Antalya
  • 7th Cyprus International Confererence on Educational Research (CYICER-2018), 07-09 June, 2018, Berlin Germany
  • 7th International Confererence on Education (IC-ED-2018)., GCPR, 28-30 June, 2018, Berlin Germany
  • IETC 2018, International Educational Technology Conference, August 8-10, 2018, Indiana University, School of Education, IN , USA.
  • ERPA International Congresses on Education, 2018, June 28- July 1, İstanbul University, İstanbul.
  • 5th Global Conference on Psychology Researches (GCPR-2018), March 30- April 01, 2018, İstanbul Kultur University, İstanbul.
  • Gelecek İçin Söz Bizde: Akıllı Üretim Çağı Sempozyumu, Üsküdar Milli Eğitim Müdürlüğü, 2018.
  • EURIE 2018, EURASIA Higher Education Summit, Feb. 14-16, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul
  • 12 International Computer and Instructional Technologies Symposium, 2-4 May, 2018, Ege university Özdere, İzmir.
  • 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 11-13 October, 2017, Kusadası, İzmir.
  • International Educational Technology Conferance, IETC 2017, Aug, 16-18, Harvard University, Cambridge, MA, USA
  • Zeka Oyunları Olimpiyatı, 2017, MEB, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
  • 26th International Conferance on Educational Sciences, April 20-23, 2017, Antalya
  • Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultayı, 26-30 Nisan, 2017 İnan Kıraç Salonu, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
  • 7th World Conferance on Educational Technology Researches (WCETR-2017), April 20-23, 2017, AAB College, Pristine, Kosova.
  • 4th International Instructional Technology and Teacher Education Symposium (ITTES-2016), 6-8 October 2016, Elazığ, Turkey
  • 2 nd International Digital Life Environments (DLE-2016), May 2016, İstanbul University, İstanbul, Turkey.
  • International Computer & Instructional Technologies Symposium, Recep Tayyip Erdoğan University, 6-18 May, 2016, Rize, Turkey.
  • 6th World Conferance on Educational Technology Researches, May, 12-16, 2016, Kemer, Antalya, Turkey
  • International Educational Technology Conferance (IETC-2015), May 27-29, 2015,  Istanbul, Turkey.
  • International Counselling and Educational Conferance, International Research Symposium on E-Learning and New Media (IRSEM-2015), 26-28 May, Istanbul, Turkey.
  • Uluslararası Eğitim Teknolojisinde Yeni Eğilimler Konferansı, INTET2016, May 3-4, 2016, Gazimağusa, Kıbrıs
  • 7th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, WCPCG- 2016, 28-30 April, Kışadası, İzmir, Turkey
  • International Educational Technology Conferance, IETC 2016, Feb. 4-6, Dubai, UAE
  • 9th International Computer & Instructional Technology Symposium, (ICITS-2015), Anadolu University,  May, 20-22, Afyon –Termal
  • International Congress on Distance Education and Educational Technology (ICDET- 2015, May, 21-23, İstanbul Aydın University.
  • Uluslararası BÖTE Öğrenci Kurultayı, 6-8 Mayıs, 2015, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa
  • 4rd Cyprus International Conferance on Educational Research, March, 12-14, 2015, Kyrenia, North Cyprus.
  • WCLTEL: 5th World Conferance on Learning, Teaching & Administration,, October, 29-30, 2014, Prague, Czech Republic,
  • 4th World Conferance on Educational Technology Researches, November, October, 27-29, 2014, Barcelona, Spain 
  • Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 25-27 Eylül, 2014, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.
  • Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 18-20 Eylül, 2014, Trakya Üniversitesi, Edirne
  • International Educational Technology Conferance (IETC) 2014, September 3-5 Chicago, USA.
  • Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5-8 Haziran 2014, Ankara
  • International Counseling and Education Conferance, May, 26-28, 2014, İstanbul, Turkey
  • 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, May 20-22, 2014, Anadolu University. Sandıklı
  • 3rd World Conferance on Educational Technology Researches, November, 7-9, 2013 Antalya Turkey ( President- Kongre Başkanı)
  • Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 7-9 Kasım 2013, Marmara Üniversitesi, Kadıköy, İstanbul.
  • WCLTEL: 4th World Conferance on Learning, Teaching & Administration,, October, 27-29, 2013, Barcelona, Spain,
  • 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, June, 26-28, 2013 Trabzon.
  • 5th International Congress of Educational Research: Peace, Memory and Educational Research, June, 6-9, 2013 Çanakkale
  • 7th ICITS International Computer and Instructional Technologies Symposium, June, 6-8, 2013, Erzurum.
  • 4th World Conferance on Psychology, Counselling and Guidance, WCPCG- 2013, May 24-26, İstanbul Kültür University, Istanbul
  • 2nd World Conferance on Design, Arts & Education, May, 9-11, 2013, Bucharest, Romania.
  • 2nd Cyprus International Conferance on Educational Research, February, 13-15, 2013, Lefkosa, North Cyprus.
  • WCLTEL: 3nd World Conferance on Learning, Teaching & Administration, October, 25-28, 2012, Brusseis, Belgium,
  • Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-14 Eylül, 2012,Marmara University, İstanbul, Turkey.
  • IETC 2012, International Educational Technology Conferance, July, 11-13, 2012, National Central University, Taipei, Taiwan,
  • WCETR: 2nd World Conferance on Educational Technology. 27-30 June, 2012, Near East University, Kyrenia, North Cyprus.
  • World Conferance on Design, Arts & Education, May, 1-03, 2012 Belek, Turkey
  • IV International Congress of Educational Research, 4-7 May, 2012, Yıldız Teknik University, Istanbul, Turkey
  • WCERT, 2nd World Conferance on Educational Technology Research, 12-14 April, 2012, Near East University, Kyrenie, North Cyprus.
  • 7th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, 1-4 December, 2011, Bursa, Turkey
  • 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, September 22-24, 2011,  Firat University, Elazig, Turkey.
  • International Educational Technology Conference (IETC) 25-27 May, 2011, Istanbul University, Turkey.
  • Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 4-7 Mayıs 2011, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  • 3rd World Conference on Educational Sciences, Bahcesehir University, Feb. 3-7, 2011, Istanbul, Turkey
  • Elektrik-Elektronik –Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ELECO 2010, 2-5 Aralık 2010 Bursa. Turkey.
  • Yazılım Kalitesi ve Yazılım Geliştirme Araçları Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi ve Hava Harp Okulu, Kasım, 2010, İstanbul, 
  • World Conference on Learning, Teaching and Administration, 29-31 October, 2010, The American University Conference and Visitor Center, Cairo, Egypt.
  • 4 th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Sep. 24-26, 2010 Konya, Turkey.
  • The 8th International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications. Program Committee Additional Reviewers List,  June 29, July 2, 2010, Orlanda, Florida, USA.
  • The Second International Congress of Educational Research “Social Entrepreneurship Democratic Participation and Educational Research” 29 April – 2 May 2010 Antalya / Turkey.
  • 9th International Educational Technology Conference, (IETC 2009) Hacettepe University, Ankara, Turkey
  • The 7th International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications (EISTA’09), Thema: Engineering Education and Educational Technology, Program Committee Additional Reviewers List,  July10- July 13, 2009, Orlanda, Florida, USA.
  • Yazılım Kalitesi ve Yazılım Geliştirme Araçları Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi ve Hava Harp Okulu, 9-10 Ekim, 2008, İstanbul.
  • The 6th International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications (EISTA’08), Thema: Cybernatics and Informatics, Editorial Board, June29- July 2, 2008, Orlanda, Florida, USA.
  • International Educational Technology Conference, Editorial Board, 6-9 May, 2008, Eskişehir, Turkey
  • Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 16- 18 Nisan, 2008, Aydın, Türkiye
  • The 5th International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications (EISTA’07), Thema: Cybernatics and Informatics, Editorial Board, July 12- 15, 2007, Orlanda, Florida, USA.
  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Bilim Kurulu, 16-18 Mayıs 2007, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale
  • International Educational Technology Conference, Editorial Board, 3-5 May, 2007, Famagusta, North Cyprus
  • International Educational Technology Conference, Editorial Board, 19-21 April, 2006, Famagusta, North Cyprus
  • The 4th International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications (EISTA’06), Editorial Board, July 20- 23, 2006, Orlanda, Florida, USA.
  • International Educational Technology Conference, Editorial Board, 19-21 April, 2006, Famagusta, North Cyprus
  • Istanbul Otizm Eğitimi, Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Etkinlikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, 13-14 Mayıs, 2006
  • Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Düzenleme Kurulu, Marmara Üniversitesi 21-23 Eylül, 2005.
  • Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Düzenleme Kurulu , Marmara Üniversitesi, İstanbul, 9-11 Ekim 2004.
  • Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bilim Kurulu , Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 26-28 Eylül, 2005, Istanbul.
  • Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı Bilim Kurulu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 21-23 Eylül 2005.
  • The 3rd International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications (EISTA’05), Editorial Board, July 21- 25, 2005, Orlanda, Florida, USA.
  • Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı: Eğitim Teknolojileri ve Uzaktan Eğitim, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 24-26 Kasım 2004.
  • The 2nd International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications (EISTA’04), Editorial Board, July 21- 25, 2004, Orlanda, Florida, USA.
  • The First International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications (EISTA’03) (Socio Political Informatics and Cybernetics: PISTA ‘ 03), Editorial Board, July 31-August 2, 2003,  Orlanda, Florida, USA.
  • Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı: Eğitim Teknolojileri ve Uzaktan Eğitim, Bilim Kurulu, Doğu Akdeniz Universitesi, Gazi Magosa, Kıbrıs, 28-30 Mayıs, 2003.
  • Division of Training & Performance, the Annual Meeting of the Association for Educational Communications and Technology (AECT) National/International Convention, Editorial Board, 12-16, 2002., Dallas, Texas, USA.
  • Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı: Eğitim Teknolojileri ve Uzaktan Eğitim, Bilim Kurulu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya ,16-18 Ekim, 2002.
  • Uluslar arası Katılımlı “2000’li Yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu” Bilim ve Düzenleme Kurulu, Marmara Üniversitesi, 29-31 Mayıs 2002.
  • E.B. Bilim Fuarı Koordinatörlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçedeki tüm ilköğretim ve liselerin katıldığı Bilim Fuarı Etkinlikleri (Mart-Mayıs, 2003) 28-30 Mayıs 2002 Açılış ve sergi.
  • Division of Training & Performance, the Annual Meeting of the Association for Educational Communications and Technology (AECT) National/International Convention, Editorial Board, Nov. 6-10, 2001, Atlanta, GA, USA.