PORTEUS LABİRENTLERI TESTİ

PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ

Testin Tanıtımı:Genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Sözel açıklamaya dayalı bir test değildir. 12 labirentten oluşmaktadır. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur.
Testin Türü:Bireysel zeka testi olarak kullanılmaktadır.

 

Uygulanacak Yaş Grubu:7,6-14 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır..

 

Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.

 

Uygulama Şekli:Çocuğun labirentlerdeki çıkış yolunu bulması esasına dayanmaktadır.

 

Uygulayıcının Niteliği  ve Eğitimi:Ölçme aracını uygulayanlar, psikolojik danışma ve rehberlik, eğitimde psikolojik hizmetler ve psikoloji lisans mezunu olmanın yanında bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile meslek örgütleri tarafından verilen eğitim yaşantısına katılarak sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.

 

S.D.Porteus tarafından geliştirilmiş olan Porteus Labirentleri Testi Beğlan Toğrol tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 7-14 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zekâ testi olarak kullanılmaktadır. Zekânın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. 12 labirentli kartlardan oluşmaktadır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.