EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

[content_image_box img=”98″ heading=”Dikkat, Algı, Motivasyon, Hafıza ve Okul Başarısının Geliştirilmesi” heading_size=”h4″ style=”style-1″ text_align=”left” img_pos=”before” img_align=”left” img_valign=”top” retina_image=”” button_style=”text” button_size=”small” box_height=”” bg_color=””]Seçici ve odaklanılmış dikkat ile birlikte görsel-işitsel-duygusal hafıza türlerinin geliştirilmesi okullarda akademik başarıyı artırmakta, iş ve yaşam süreçlerinde de üretkenliği sağlamaktadır.[/content_image_box]
[content_image_box img=”773″ heading=”Zekanın Ölçülmesi ve Geliştirilmesi” heading_size=”h4″ style=”style-1″ text_align=”left” img_pos=”before” img_align=”left” img_valign=”top” retina_image=”” button_style=”text” button_size=”small” box_height=”” bg_color=””]Geçerlilik ve güvenirliliği olan doğru ölçeklerle uygun koşullarda uzman kişiler tarafından zekanın değişik boyutları ile ölçülmesi ve bu boyutların geliştirilmesi oldukça önemlidir.[/content_image_box]
[content_image_box img=”106″ heading=”İlgi ve Yeteneklerin Tanımlanması, Meslek Seçimi ve Mesleğe Yönlendirme” heading_size=”h4″ style=”style-1″ text_align=”left” img_pos=”before” img_align=”left” img_valign=”top” retina_image=”” button_style=”text” button_size=”small” box_height=”” bg_color=””]Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin belirlenmesi ve onların doğru meslek seçimi ile yaşama yönlendirilmeleri, doğru formatlarda potansiyellerin geliştirilmesinde etkilidir.[/content_image_box]
[content_image_box img=”108″ heading=”Bilgisayar ve Oyun Bağımlılığının Çözümlenmesi” heading_size=”h4″ style=”style-1″ text_align=”left” img_pos=”before” img_align=”left” img_valign=”top” retina_image=”” button_style=”text” button_size=”small” box_height=”” bg_color=””]Sosyo-kültürel, ekonomik, duygusal, fizyolojik ve bilişsel gibi birçok açıdan çağımızın önemli sorunlarından biri olarak hızla yaygınlaşmakta olan teknoloji türü bağımlılıkların teknik çalışmalarla hızlı ve etkili bir şekilde düzeltilmesi mümkündür.[/content_image_box]
[content_image_box img=”363″ heading=”Çocuk, Ergen ve Gençlik Psikolojisine Yönelik Ailelere Rehberlik” heading_size=”h4″ style=”style-1″ text_align=”left” img_pos=”before” img_align=”left” img_valign=”top” retina_image=”” button_style=”text” button_size=”small” box_height=”” bg_color=””]Ailelere çocuk eğitimi konularında rehberlik etmek onların çocuklarıyla çatışmadan uzak daha sağlıklı iletişim kurmalarında ve iyi birer model olmalarında önemli rol oynamaktadır.[/content_image_box]
[content_image_box img=”109″ heading=”Psikolojik Testler Ölçme ve Değerlendirme” heading_size=”h4″ style=”style-1″ text_align=”left” img_pos=”before” img_align=”left” img_valign=”top” retina_image=”” button_style=”text” button_size=”small” box_height=”” bg_color=””]Başta kişilik ve zeka olmak üzere her türlü potansiyelin, ilgi, yetenek, dikkat, algı, iletişim, başarı, motivasyon ve performansın doğru ölçeklerle değerlendirilmesi ve tekniklerle geliştirilmesi mümkündür.[/content_image_box]
[content_image_box img=”110″ heading=”Eğitim ve Yaşam Koçluğu” heading_size=”h4″ style=”style-1″ text_align=”left” img_pos=”before” img_align=”left” img_valign=”top” retina_image=”” button_style=”text” button_size=”small” box_height=”” bg_color=””]Yediden yetmişe eğitim ve yaşamın her alanında karşılaşılan sorunlara objektif bakabilme, akılcı yöntemlerle farkındalık oluşturabilme, sorun çözebilme ve öz yeterlilik kazanabilme gibi yaşamsal değerler öğrenilebilir.[/content_image_box]
[content_image_box img=”506″ heading=”Fobi, Teknofobi ve Teknostres” heading_size=”h4″ style=”style-1″ text_align=”left” img_pos=”before” img_align=”left” img_valign=”top” retina_image=”” button_style=”text” button_size=”small” box_height=”” bg_color=””]Fobi, korkunun, kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyen, bu anlamda kontrolden çıkmış halidir. Fobi kelimesinin, Yunanca Phobos kelimesinden geldiği düşünülürse, fobinin anlamı daha bir netlik kazanır.[/content_image_box]