YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

[content_image_box img=”771″ heading=”Toplam Kalite Yönetimi” heading_size=”h4″ style=”style-1″ text_align=”left” img_pos=”before” img_align=”left” img_valign=”top” retina_image=”” button_style=”text” button_size=”small” box_height=”” bg_color=””]TKY’nin en önemli amaçları kalite, verimlilik ve müşteri tatmini gibi unsurları en üst düzeyde sağlamaktır. TKY’de insana saygı temel anlayıştır. TKY’de iş gören katılımı çok önemlidir çünkü bir işi en iyi bilen, yöneten değil o işi yapandır.[/content_image_box]
[content_image_box img=”769″ heading=”İnsan Kaynakları Yönetimi” heading_size=”h4″ style=”style-1″ text_align=”left” img_pos=”before” img_align=”left” img_valign=”top” retina_image=”” button_style=”text” button_size=”small” box_height=”” bg_color=””]İnsan Kaynakları Yönetimi, şirketin amacını ve stratejisini belirlemek ile başlar. İnsan bir kaynaktır bir sonuç değil. Ulaşmak istenilen sonuç doğru belirlenirse hem doğru insanları seçmek hem de bir amaç doğrultusunda şirket olarak çalışmak çok daha kolay olacaktır.[/content_image_box]
[content_image_box img=”770″ heading=”Stres Yönetimi ve Yaşam Yönetimi” heading_size=”h4″ style=”style-1″ text_align=”left” img_pos=”before” img_align=”left” img_valign=”top” retina_image=”” button_style=”text” button_size=”small” box_height=”” bg_color=””]Genel olarak stresle mücadele etmek ve hayat standartlarını optimize etmek amacıyla, ortamda huzursuzluğa neden olan etkenleri ortadan kaldırmaya ya da en azından değiştirmeye stres yönetimi denilmektedir. Kişisel olarak kullanılan bazı yöntemler, stresle mücadelede çok etkin ve önemli bir yer almaktadır.[/content_image_box]
[content_image_box img=”116″ heading=”İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi” heading_size=”h4″ style=”style-1″ text_align=”left” img_pos=”before” img_align=”left” img_valign=”top” retina_image=”” button_style=”text” button_size=”small” box_height=”” bg_color=””]İletişim iki yönlü bir süreçtir. Hem mesajları nasıl gönderip aldığımızı içerir. Hem de mesajı çözümlediğimizi içerir. Bu nedenle iletişimi geliştirmek, aynı zamanda birden fazla iletişim alanını da içerebilir. Bununla birlikte, en yaygın iletişim problemleri aslında mesaj göndermek ya da mesajı almakta yaşanır.[/content_image_box]
[content_image_box img=”118″ heading=”Motivasyon, Performans ve Verimliliği Geliştirme” heading_size=”h4″ style=”style-1″ text_align=”left” img_pos=”before” img_align=”left” img_valign=”top” retina_image=”” button_style=”text” button_size=”small” box_height=”” bg_color=””]Günümüzde işletmelerin kariyer planlamasına verdiği önem ve çalışanın işletmeden beklentilerinin kesiştiği noktada motivasyon olgusu önem kazanmaktadır. İşletme içi gelişimde sürekliliğin sağlanabilmesi ve katılımcılığı arttırmak ile ilgili çalışmalarda, çalışanların motivasyonunun önemli derecede etken olduğu birçok yayında ifade edilmiştir.[/content_image_box]
[content_image_box img=”109″ heading=”Psikolojik Testler Ölçme ve Değerlendirme” heading_size=”h4″ style=”style-1″ text_align=”left” img_pos=”before” img_align=”left” img_valign=”top” retina_image=”” button_style=”text” button_size=”small” box_height=”” bg_color=””]Başta kişilik ve zeka olmak üzere her türlü potansiyelin, ilgi, yetenek, dikkat, algı, iletişim, başarı, motivasyon ve performansın doğru ölçeklerle değerlendirilmesi ve tekniklerle geliştirilmesi mümkündür.[/content_image_box]