Mart 2020

Month

Dijitalleşen dünyada bilgisayar ve internet kullanımının, çocuklar ve gençlerde birtakım fizyolojik, biyolojik, zihinsel, sosyal, ahlaki ve duygusal sorunlar oluşturduğu hakkında sayısız bilimsel araştırmalar var. Ayrıca, gelişmiş ülkelerde yaşayan zenginlerin ve teknolojiyi üreten patronların kendi çocuklarını Waldorf, Fin-Fun, Non-tech ve Acord gibi teknolojinin çok bilinçli ve sınırlı kullanıldığı alternatif eğitim yapılan okullara gönderdiği de biliniyor. Tüm...
Read More